faktografia:
november 1998

komentár:
Desiate výročie je už pomerne okrúhle, a preto sme sa rozhodli osláviť ho tak, ako sa na taký poriadny spevácky zbor patrí, koncertom, na ktorý budú diváci spomínať aspoň do ďalšej oslavy. Zhodnotenie našej snahy treba nechať na divákov, ale myslím, že ľudovková časť v krojoch a záverečná muzikálová

Conductor - Dispatcher (92kb)
náš výpravca

folk group (86kb)
v krojoch

časť v tirnavistických tričkách, navyše tancujúc krvopotne pripravené choreografie, sú atribúty, ktoré nasvedčujú, že vytýčený cieľ sme splnili.