Michal Stahl

Michal Stahl (40kb)Michal Stahl od svojich 6 rokov pôsobil 12 rokov v Bratislavskom chlapčenskom zbore, absolvoval ZUŠ Gabriela Rovňáka, kde okrem iných predmetov študoval odbor skladba a dirigovanie zboru.

V rámci praxe ako 15 ročný dirigoval Dievčenský zbor Canens. Po ukončení štúdia na gymnáziu pokračoval na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave v odbore skladba pod vedením Ľuboša Bernátha, školu ukončil maturitným výstupom, premiérou svojho prvého klavírneho koncertu.

Počas štúdia pôsobil v zbore Technik a v komornom zbore Konzervatória. Momentálne je poslucháčom tretieho ročníka na VŠMU v odbore skladba pod vedením Ľuboša Bernátha, je zbormajstrom zboru Tirnavia v Trnave, asistentom komorného zboru Konzervatória pod vedením Ivety Weis-Viskupovej a pôsobí na Novej scéne v Bratislave.