Najbližšie pripravované koncerty:


Nedeľa, 21. máj 2017, 20:00
Bazilika sv. Mikuláša, Trnava

DUCHOVNÁ HUDBA
V BAZILIKE

Otvárací koncert obnovenej
Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidra-Trnavského

Marian Lejava/dirigent, Mária Taytakova/soprán,
Lucia Duchoňová/alt,
Matúš Šimko/tenor, Tomáš Šelc/bas, Stanislav Šurin/organ
Trnavský komorný orchester,
Alžbeta Ševečková/umelecká vedúca
Miešaný spevácky zbor TIRNAVIA,
Michal Stahl/zbormajster

M. Schneider-Trnavský

Vstupné: 5€, 2€ (študenti, dôchodcovia)
Predaj lístkov 1 hodinu pred koncertom

Trnavská hudobná jar 2017 (180kb)