Mixed choir TIRNAVIA

Conductor: Michal Stahl


President: Beáta Šimorová


Choir council: Beáta Šimorová - president
Gabriela Neštická - alt
Marcel Kajan - tenor
Ján Ulický - bas
Members