Po koncerte s japonským ženským zborom

Po koncerte s japonským ženským zborom