sprievodné slovo
Naše interpretačné schopnosti a sympatický prejav významne ocenil významný slovenský hudobný skladateľ pán Alfréd Zemanovský, keď nám venoval skladbu - "Prší, prší, dážď sa leje". Zbor ju premiéroval v Banskej Bystrici na koncerte usporiadanom práve na počesť majstra Zemanovského.

faktografia
29.5.1993 - B.Bystrica, Univerzita Mateja Bela. Koncert venovaný hudobnému skladateľovi pánovi Alfrédovi Zemanovskému.

komentáre
Staručký pán skladateľ nám venoval tieto slová: "vďaka za šťastie. Váš Zemanovský." Neveľa slov, ktoré sú však o to vzácnejšie.