Prvé profilové CD zborov Tirnavia a Cantica nova
Prvé profilové CD zborov Tirnavia a Cantica nova