Trenčianske Teplice 01 (118kb) 

fakty:
júl 2001, kúpele Trenčianske Teplice

komentár:
Možno si poviete, že zahraničné zájazdy sú hodnotnejšie a lukratívnejšie. Opak je ale pravdou, veď Trenčianske teplice sú kraj nádherný a konkurencia

 Trenčianske Teplice 3 (79kb)   v podobe zborov z Filipín, Nórska, Ruska a Litvy zaručovala veľmi dobrú úroveň súťaže. Príprava na súťaž bola veľmi svedomitá, ale aj ťažká, spomeňme len povinnú skladbu Ivana Hrušovského, Agnus Dei. Zasvätení vedia.
 Zúčastnili sme sa v dvoch kategóriách, polyfónnej a folklórnej hudby. A výsledok? V oboch kategóriách 3. miesto a celkové 3. miesto. Výsledok ale nevystihuje naše skvelé pocity na pódiu, pocity fantastického spolusúznenia a spolupráce s dirigentom, čo nakoniec ocenili aj členovia poroty. Boli sme síce tretí, ale menším zadosťučinením bolo, že ani celkoví víťazi (filipínci), nemali vôbec ľahké srdce z povinnej skladby. Ich dirigent im totiž obtiažny začiatok na vystúpení prespieval...