Kategorizácia sponzorov

Miešaného speváckeho zboru TIRNAVIA

(ponuka reklamných činností)

 

Sponzor zboru – dotácia do 10.000 Sk

¨       Uvedenie mena:

ð     na plagátoch, v letákoch, v tlačovinách, v booklete CD zboru v zozname sponzorov,

ð     v rubrike Sponzori na webovej stránke zboru počas 12 mesiacov,

ð     v bulletine k rôznym koncertom,

ð     v inzercii podujatí zboru,

ð     menovanie moderátorom počas koncertu.

¨       Voľné vstupenky pre zástupcov sponzora na koncerty zboru.

 

Hlavný sponzor zboru – dotácia od 10.000 do 50.000 Sk

¨       Uvedenie mena a loga:

ð     na plagátoch, v letákoch, v tlačovinách, v booklete CD zboru ako Hlavného sponzora,

ð     v rubrike Sponzori na webovej stránke zboru (väčšie logo, príp. odkaz na webovú stránku Hlavného sponzora) počas 12 mesiacov,

ð     na vývesnej tabuli na pódiu počas koncertov zboru (asi 25 koncertov ročne),

ð     na tričkách členov zboru (na rukáve),

ð     v bulletine k rôznym koncertom - reklamný priestor v rozsahu ½ strany formátu A5,

ð     v mediálnych výstupoch a v inzercii podujatí zboru,

ð     menovanie Hlavného sponzora moderátorom koncertu v kategórii Hlavný sponzor zboru.

¨       Dva koncerty pre Hlavného sponzora počas kalendárneho roka.

¨       Voľné vstupenky pre zástupcov hlavného sponzora na koncerty zboru.

 

Generálny sponzor zboru – dotácia nad 50.000 Sk

¨       Uvedenie mena a dominantného loga:

ð     na plagátoch, v letákoch, v tlačovinách, v booklete CD zboru ako Generálneho sponzora,

ð     na úvodnej strane webovej stránky zboru (veľké logo, príp. odkaz na webovú stránku Generálneho sponzora) počas 12 mesiacov,

ð     na vývesnej tabuli na pódiu počas koncertov zboru (asi 25 koncertov ročne),

ð     na tričkách členov zboru  (na zadnej časti trička),

ð     v bulletine k rôznym koncertom reklamný priestor v rozsahu 1 strany formátu A5,

ð     v mediálnych výstupoch a v inzercii podujatí zboru,

ð     menovanie Generálneho sponzora moderátorom koncertu v kategórii Generálny sponzor zboru.

¨       Tri koncerty pre Generálneho sponzora počas kalendárneho roka.

¨       Voľné vstupenky pre zástupcov sponzora na koncerty zboru.

¨       Ďalšie formy propagácie Generálneho sponzora (napr. balónová reklama).

 

Ulož tento dokument (formát pre MS Word)