Ponuka marketingových aktivít

Miešaného speváckeho zboru TIRNAVIA

 pre sponzorov

 

 • zaradenie do kategórií sponzor, hlavný sponzor, generálny sponzor,

§    logo sponzora na reklamnej tabuli počas verejného koncertu zboru (ročne asi 25 koncertov),

 • logo, príp. slogan sponzora na tričkách členov zboru,
 • logo sponzora na plagátoch ku koncertom zboru,
 • banner a odkaz na sponzora na webovej stránke zboru www.tirnavia.com,
 • verejné poďakovanie sponzorovi pred začatím koncertov,
 • reklamné miesto v letákoch a príležitostných tlačovinách zboru,
 • šírenie pozitívnych informácií o sponzorovi v mediálnych výstupoch,
 • vystúpenie zboru TIRNAVIA na spoločenských akciách sponzora.

 

Náš repertoár:

a)     skladby renesancie a romantizmu

b)     moderné kompozície 20. storočia

c)      slovenské ľudové piesne

d)     úpravy známych piesní a melódií

e)     černošské spirituály

f)        vianočné koledy

 

Naše etické zásady voči sponzorovi nás zaväzujú:

§     precízne zdokumentovať marketingové aktivity pre sponzora (foto, príp. video, monitoring médií),

 • zaslať správu o finančnom nakladaní s prostriedkami sponzora,
 • pozývať sponzora na koncertné, príp. spoločenské podujatia zboru,
 • byť sponzorovi pružne k dispozícii na koncertné vystúpenia.

Ulož tento dokument (formát pre MS Word)