sprievodné slovo
Medzi vianočnými koncertami má zasa výnimočné miesto ten v Nitre, kde sme ako poslední interpretovali spolu s orchestrom trnavskej ZUŠ omšu "Misia in C"

faktografia
3.- 4.12.1993 Vianočné hudobné slávnosti Nitra

komentáre
Vystupovali sme ako poslední, pričom predchádzajúci interpreti trochu predĺžili svoje vystúpenie. Takéto zdržanie sa však nepáčilo miestnemu kostolníkovi, ktorému skončila pracovná doba uprostred našej Omše. Tak sa rozhodol, že treba skončiť a zhasol v celom kostole. Najprv sme si mysleli, že ide len o výpadok prúdu a skutočne o chvíľu znova rozsvietil. Lenže aké asi bolo jeho prekvapenie, keď nám nedošlo, že máme končiť a začali sme prerušenú časť znovu. To bolo naňho veľa a tak s nekresťanským slovníkom zhasol znova. Nakoniec sme po slovnom dohovore predsa len koncert dokončili.