2017

 • Koncert - Záverečný koncert Trnavskej hudobnej jari a zároveň Otvárací koncert obnovenej
  Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra - Trnavského – „Duchovná hudba v
  bazilike“– Bazilika sv. Mikuláša, Trnava – 21. 5. 2017

  Tirnavia sa v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovenskou predstavila záverečným koncertom Trnavskej hudobnej jari, ktorý bol zároveň Otváracím koncertom obnovenej Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra - Trnavského „Duchovná hudba v bazilike“, na ktorom uviedla skladby Mikuláša Schneidra - Trnavského – Missa St. Nicolai, Jubilate Deo, Terra tremuit a Matka Božia Trnavská. Zbor sa predstavil pod dirigentskou taktovkou Mariána Lejavu, v doprovode Trnavského komorného orchestra a organového sprievodu Stanislava Šurina. Ako sólisti sa uviedli Mária Taytaková, Lucia Duchoňová, Matúš Šimko a Tomáš Šelc.

 • Koncert – Koncert k živonému jubileu Ľuboša Bernátha – Koncertná sieň Dvorana –
  8.11.2017

  Tirnavia vystúpila na koncerte venovanom životnému jubileu Ľuboša Bernátha, na ktorom uviedla skladby komponované Ľubošom Bernáthom pre zbor, konkrétne Ave Maria pre soprán a miešaný zbor, O Stellae Coruscantes pre miešaný zbor a úpravy ľudových piesní Dobrú noc má milá a Keď sa môj najmilší. Na koncerte sa zbor predstavil v spolupráci so sólistkou Hanou Friedovou a klaviristkou Xéniou Jarovou.

 • Jesenné sústredenie Senec – Penzión BAT – 24. a 25. 11. 2017
  Tirnavia uskutočnila jesenné sústredenie, ktoré bolo zamerané na prípravu vianočných koncertov, predovšetkým na naštudovanie novej omše od Josepha Haydna Missa Brevis Sancti Joannes de Deo a nových vianočných kolied a piesní ako aj obnovení vianočného repertoáru.

 • Adventný koncert – Adventné Malacky 2017 – 3. 12. 2017
  Tirnavia sa predstavila hodinovým vianočným programom na podujatí Adventné Malacky 2017 a to otváracím prvým advetným koncertom. Na koncerte odzneli vianočné piesne a koledy, tak slovenské ako aj zahraničné.

 • Vianočný koncert v Trnave – Evanjelický kostol, Trnava - 22. 12. 2017
  Vianočný koncert sa po prvý krát konal v Evanjelickom kostole v Trnave. Vianočný koncert bol benefičný a výťažok koncertu bol venovaný Dennému stacionáru pri stredisku Evanjelickej diakonie na Kalinčiakovej ulici v Trnave. Tirnavia v rámci vianočného koncertu spolupracovala s organistom Stanislavom Šurinom, s ktorým uviedla omšu od Josepha Haydna Missa Brevis Sancti Joannes de Deo a klaviristkou Júliou Novosedlíkovou, ktorá doprevádzala sólistku Alenu Korekáčovú ako aj zbor. Zbor uviedol aj viaceré slovenské a zahraničné vianočné piesne a koledy.