sprievodné slovo
Na pracovných sústredeniach prežijeme všeličo, ale táto skúsenosť bola absolútne výnimočná.

komentáre
Pre bohatosť zážitkov, ktoré pamätníci aj tak majú v pamäti, uvedieme len titulky:
Jalsova chata Jalšová chata alias chata z Jalše.

  • chatky bez dverí, chatky s oknami ale bez skla
  • Kde máme hádzať smeti, vedúci? Von za roh (chatky), šak ich potom pohrabem…
  • večera o 23.00 hod
  • vstup do zariadenia cez dieru v plote, lebo brána bola zamknutá na reťaz
  • autobus prišiel s dvojhodinovým meškaním