Niečo z nedávnej minulosti

2006


Vianočné koncerty
Zbor predstavil niekoľko nových skladieb – sakrálnych aj vianočných. Do repertoáru boli zaradené nové vianočné skladby s ohľadom na pripravovanú nahrávku vianočného CD.
Okrem Trnavy  vystúpil zbor na koncertoch v Sládkovičove a Voderadoch.

Viedeň
Zbor vystúpil opäť v rámci vianočných koncertov na viedenskej radnici a dostal pozvánku aj na rok 2007.

Večer s Tirnaviou
Na našom tradičnom reprezentačnom sme predstavili nové skladby, najmä z oblasti populárnej hudby a muzikálu, ako aj nové choreografické prvky, tanečné a folklórne. Touto cestou bude zbor pokračovať aj v budúcnosti.

Skalické organové dni
Zbor prvýkrát účikoval na festivale Musica Sacra v Skalici. Na jeho záverečnom koncerte vystúpil s dielom Messe Solenelle od L. Vierna. Spolu s Tirnaviou na organoch účinkovali D. di Fiore a M. Bako. Dirigoval A. Rapant.
 
Trnavské organové dni
Zbor prijal ponuku od organizátorov festivalu TOD 2006 na záverečný koncert 11. ročníka. Spolu s Trnavským komorným orchestrom na ňom premiérovo predstavil omšu Missa rosa mystica od M. Sch. Trnavského a Requiem od  G. Faurého. Dirigoval B. Kostka.
Po koncerte sa uskutočnil záznam Schneidrovej omše, ktorá vyjde na pripravovanom CD, patriacom do kolekcie prinášajúcej diela M. Sch. Trnavského.
 
Súťaž Neuchatel Švajčiarsko
Zbor na nej nezískal žiadne umiestnenie, napriek tomu to bol veľmi vydarený zájazd a zbor aj dirigent získali veľa nových skúsenosti

Súťaž Miltenberg v Nemecku
Účasť na tejto súťaži bola pre zbor úspešná, zbor získal dve ceny – 2. miesto v kategórii vážna hudba a 3. miesto v kategórii folklór, jazz a spirituál. Tento úspech pomôže najmä pri propagácii zboru a pri prihláškach na ďalšie súťaže. Zbor zorganizoval generálkový koncert na súťaž v Trnave.

Koncerty v Čechách
Zbor koncertoval dvakrát v Čechách:
Brno – Tirnavia reprezentovala mesto Trnava v rámci festivalu Evropský svátek hudby
Hodonín – vystúpenie pri príležitosti osláv 30. výročia založenia mestského zboru v Hodoníne

TIRNAVIA získala na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v nemeckom Miltenbergu 2. miesto v kategórii vážna hudba a 3. miesto v kategórii folklór!!!

Festival Trnavské organové dni dôstojne oslávil 10. výročie

     Tohtoročná Trnavská hudobná jeseň 2005 bola tradične bohatá na rozmanité koncerty vážnej hudby. Jedným z jej vrcholov bol nepochybne záverečný koncert festivalu Trnavské organové dni 2005. Organový festival slávil svoje 10. výročie dôstojným a pre poslucháča príjemným spôsobom – uvedením omše trnavského hudobného skladateľa Mikuláša Schneidra-Trnavského „Missa in honorem Sanctisimi Cordis Jesu“ vo verzii pre zbor a organ. Vzácny hosť, umelec William Schiffer bol obdarovaný premiérou skladby „Gloria“, skomponovanej na jeho počesť. Autorom skladby, a jedným z interpretov koncertu bol Mgr. art Stanislav Šurin, organizátor festivalu.

1. Ste často koncertujúcim interpretom organovej hudby. Aké bývajú Vaše pocity pred koncertným vystúpením a po ňom? Aké boli pred a po záverečnom koncerte festivalu Trnavské organové dni 2005?

     Tak ako každý interpret cítim napätie zvané tréma. Ideálne je, keď si hráč zvykne na trému ako na jav, ktorý ho dokáže udržať v napätí, ktorého výsledkom je maximálny výkon. U seba pozorujem, že čím viac koncertov a skúseností mám za sebou, tým viac sa dokážem koncentrovať a využiť trému vo svoj prospech. Človek si však nemôže byť svojím výkonom nikdy istý. Dôležité je, aby pre prípravu koncertu urobil v rámci možností všetko, čo je v jeho silách. 

     Záverečný koncert festivalu bol pre mňa iný ako tie, ktoré hrám na pozvanie. Vtedy mám okrem cvičenia priestor aj na relax. Po náročnej organizácii celého festivalu (28.8.-7.10.) som bol značne unavený a na záverečnom koncerte som hral pomerne náročný program. Bol to do istej miery test, či sa dokážem aj v prípade množstva organizačných záležitostí skoncentrovať a zahrať technicky i výrazovo náročne skladby. O to väčšie bolo uvoľnenie a spokojnosť po koncerte. Som rád, že sa mi to podarilo. Odmenou mi bola radosť z vlastného muzicírovania a radosť z perfektných výkonov kolegov sólistov, speváckeho zboru Tirnavia a vynikajúceho dirigenta Braňa Kostku.

2. Kompozície duchovnej hudby prinášajú silné obsahy a významy. Ako vnímate ich cestu od autora cez interpreta až k poslucháčovi?

     Každá dobrá skladba musí mať v sebe niečo, čo človeka osloví. Je silná do takej miery, do akej miery bola talentovaná a skladateľsky skúsená osobnosť, ktorá ju vytvorila. Skladby duchovnej a liturgickej hudby majú vo svojom poslaní ešte o niečo viac. Sú určené k tomu, aby poslucháčovi nielen sprostredkovali krásu hudobného umenia, ale aj povzniesli jeho dušu k Bohu.

     Z môjho doterajšieho poznania vnímam skladby komponované na duchovné texty ako to najlepšie a najhlbšie, čo v hudobnej literatúre máme. Veľdiela musicae sacrae ako napríklad Monteverdiho Vešpery, Bachove pašie a Omša h mol, omše velikánov klasicizmu a romantizmu sú významnými medzníkmi v európskom hudobnom umení. Využívam každú možnosť sprístupniť ich poslucháčom, či už ako interpret, organizátor festivalov, pedagóg alebo publicista.

3. Ako vnímate súčasnú tvorbu v oblasti vážnej hudby?

     Aj dnes vznikajú úžasné kompozície. Mojím vzorom je Petr Eben, ktorého organové dielo a kompozície na duchovné texty považujem za jedinečné, moderné a zároveň prepojené s tradíciou. Spolu s Olivierom Messiaenom patrí k najvýznamnejším skladateľom týchto žánrov. Zo slovenských kompozícií sú to zasa geniálne zborové skladby Ivana Hrušovského, ktoré sú jedinečné.

4. V predchádzajúcich ročníkoch festivalu bolo tradíciou, že každý interpret festivalu Trnavské organové dni ponúkne poslucháčom improvizáciu na skladbu  M. Schneidra-Trnavskeho „Matka Božia Trnavská“. Možno teda povedať, že máte silný vzťah k autorom slovenskej vážnej hudby, špeciálne k M. Schneidrovi-Trnavskému?

     Ako som už spomenul, mám rád predovšetkým slovenskú zborovú tvorbu 20. storočia. V tejto oblasti môžeme konkurovať svetu. V oblasti organovej literatúry nie sme takí silní. Výnimočným dielom je Fantázia na B.A.C.H E. Suchoňa. Môj vzťah ku Schneidrovi-Trnavskému je lokálpatriotický až patetický. S jeho tvorbou som sa ako organista viacerých trnavských kostolov stretával v mojich hudobných začiatkoch, organizoval som a nahral dve CD jeho tvorby, editoroval jeho organové prelúdiá. Dielo tohto skladateľa tvorí nedeliteľnú súčasť mojej mladosti a môjho úprimného vzťahu k Trnave.

5. Ako sa vysporiadavate s náročnou úlohou organizátora a interpreta festivalu?

     Ak chce byť človek na Slovensku aktívnym organistom, musí byť aj aktívnym organizátorom. Mám veľa nápadov, ktoré musím uskutočniť. Týmto si spôsobujem takmer neustálu zaneprázdnenosť, ale nejde to inak – mám v sebe niečo, čo ma stále ženie dopredu. Len čo skončím jednu akciu, už mám v hlave plán na niečo iné.

6. Skúste stručné zhodnotiť uplynuvšiu dekádu festivalu...

     Teší ma, že festival Trnavské organové dni sa stal už tradíciou. Každý koncert tých 10-ich ročníkov bol jedinečný. Mal som možnosť osobne spoznať skvelých muzikantov a mnoho úžasných ľudí. Som rád, že tieto osobnosti svojím umením obohatili každého návštevníka festivalu. Hojná účasť vynikajúceho publika na 10. ročníku a predovšetkým posledný koncert ma utvrdili v tom, že tých 10 rokov organizačnej práce malo význam nielen pre mňa, ale aj pre iných. A to ma teší najviac... 


Ďakujem za rozhovor

Filip Palkovič

Okolnosti tvorby skladby Glória:

     Ešte počas štúdia na VŠMU som napísal krátke Kyrie pre miešaný zbor a organ. Toto Kyrie má v repertoári zbor Salvatoris z Jezuitského kostola v Bratislave, kde som istý čas pôsobil ako organista. Po 4 rokoch som so zborom náhodne účinkoval. Prišiel ku mne jeden spevák povedal mi: „Stano, my to tvoje Kyrie tak radi spievame, napíš aj Gloriu“. A tak som hneď v ten deň sadol ku klavíru a otvoril som si Graduale triplex s gloriou v kvadratickej a neumovej notácii. Nehral som si gregoriánsky originál. Inšpirovala ma už samotná archaickosť latinského textu a gregoriánskeho zápisu. Dlho bola potom Gloria iba v náčrtkoch. Príležitosť, ktorá by ma donútila „hodiť“ hudbu na papier, som si vytvoril sám. Bol to záverečný koncert festivalu Trnavské organové dni 2005, kde som sa rozhodol, že Gloriu zahráme. Najhoršia práca je snáď samotné napísanie skladby do finálnej podoby. Na jej úspešnom zavŕšení majú významný podiel telefonáty zbormajstra Tirnavie Andreja Rapanta, ktoré mali jeden jediný obsah: „Stani, kedy môže zbor začať cvičiť tvoju skladbu?“. A tak som chtiac-nechtiac sadal večer ku klavíru a notovému papieru. Keďže bol koncert venovaný majstrovi Williamovi Schifferovi, ktorého dielo a nevyčerpateľný životný optimizmus obdivujem, rozhodol som sa venovať mu ju. Ďakujem zboru Tirnavia, zbormajstrovi Andrejovi Rapantovi a dirigentovi Braňovi Kostkovi za jej úžasné prevedenie.

Stanislav Šurin


2005


Vianočný koncert v Trnave
Zbor pripravil niekoľko noviniek vo vianočnom programe, najmä tri skladby pre zbor a klavír.

Viedeň
Tirnavia dostala prvýkrát pozvanie vystúpiť v rámci vianočných koncertov na viedenskej radnici a dostala pozvánku aj na rok 2006.

Večer s Tirnaviou
Na koncerte Večer s Tirnaviou zbor predstavil niekoľko nových skladieb – hlavne z oblasti populárnej hudby. Hosťom večera bol akademický sochár Viliam Schiffer.
 
Sústredenia
Ako bolo naplánované, zbor absolvoval 2 sústredenia – obe v zariadení Hydrostavu v obci Častá - Píla. Toto zariadenie chceme využívať aj naďalej.

Trnavské zborové dni 2005
Zbor sa predstavil samostatným vystúpením v rámci koncertu trnavských zborov a na otváracom koncerte festivalu TZD účinkoval zbor ako súčasť festivalového zboru.

Záverečný koncert festivalu Trnavské organové dni 2005
Zbor prijal ponuku od organizátorov festivalu TOD 2005 na záverečný koncert jubilejného 10. ročníka. Predviedol na ňom omšu Missa in sancti domini od M. Sch. Trnavského pre miešaný zbor a organ – spolu so S. Šurinom. Dirigoval B. Kostka.
Na tomto koncerte Tirnavia premiérovo uviedla aj skladbu Gloria od S. Šurina.

Koncert v Lillienfelde v Rakúsku

Deň 13.8.2005 sa zapísal ako repríza diela „Solemn Mass“ od L. Vierna, ktoré sme uviedli prvýkrát v Trnave na záverečnom koncerte Trnavských organových dní 2004.

Do Lillienfeldu sme dorazili okolo dvanástej.
Nasledovala krátka skúška. Už pred tým sme sa mohli zložiť v miestnej skúšobni, o akej sa nám ani len nesníva. Obrovská sála. Mám však pocit, že skúšobňa bolo len jej sekundárne využitie.
Potom som sa stretol s Michaelom Walcker – Mayerom, ktorý celý letný festival v Lillienfelde organizuje a ktorý má firmu na výrobu organov. Takže keby niekto chcel domov nový organ, on je správna voľba.
Michael so Stanom Šurinom to celé spískali, že sme tam vôbec mohli vystúpiť.
Skúška bola zaujímavá. najmä to, ako sme sa museli postaviť. Zbor totiž nestál v strede ako tradične, ale celé sme to posunuli na ľavú stranu. Podľa príkazu tamojšieho opáta nik nesmel stáť chrbtom k oltáru. Ale všetci sme to museli akceptovať. Nič iné nám nakoniec nezostávalo.
Potom sme skúšali s oboma organmi – bolo treba hlavne nájsť správny timing aby horný organ hral v rámci možností čo najviac spolu s nami spodnými, navyše keď pani organistka nemala s tým, čo sa dialo dole, žiadny optický kontakt.
O štvrtej popoludní prišiel na rad koncert.
Všetko prebiehalo hladko, najprv hral Stano Šurin svoje sólo skladby, potom s Evou Gregorovou (z toho čo som ju ja zatiaľ počul sólovo spievať, toto bolo určite najlepšie) a ako predposledné číslo prišla naša omša. Snažili sme sa a ľudia mali príjemný zážitok. Aj keď sme možno čakali divákov trochu viac, zaspievali sme dobre.
Po koncerte bolo hlásené malé občerstvenie, ktoré sa nakoniec konalo na nádvorí priamo pred kostolom, čo bolo najmä veľmi praktické. Naši rakúski priatelia nás vďačne pohostili a zábava sa slušne rozbehla. Michael nás neskôr poprosil o pár ľudoviek, tak sme dali tuším zo štyri. Dve z nich boli najmä pre Macku Jedličkovú, našu členku, ktorá to už mala „za pár“ – svadobné Oddavac še budu a Zahučali chladné vjetry....a veru.......oko nezostalo suché.
Zábava pokračovala ešte nejaký čas, no nakoniec prišiel pochopiteľne aj čas na odchod.
Cesta bola príjemná, veď zadná skupinka vydžala spievať celú cestu!
V Blave sme odprevadili našich troch priateľov – aj Braňa Kostku, ktorý nás na koncerte dirigoval a hor sa domov. Keď sme o pol noci ulíhali, tak sme asi všetci mysleli na to, že takýchto vydarených dní by mohlo byť čo najviac.Spoločný koncert s americkým zborom Austin College Alumni Choir
Zbor zorganizoval spoločný koncert s americkým zborom Austin College Alumni Choir, vďaka ktorému zbor získal nové kontakty.

Workshop v Poľsku - Gliwice
V máji sa zbor zúčastnil zájazdu v poľskom meste Gliwice, kde spolu s tamojším zborom AZM a kyjevským orchestrom uviedli dva žalmy F. M. Bartholdyho pod vedením Krystyny Krzyzanowskej - Loboda.

Vystúpenie v programe OTO 2004
Zbor prijal pozvanie Branislava Kostku a spolu so zborom Technik vystúpil v priamom prenose STV spolu s vokálnym telesom FRAGILE.


2004


Vystúpenie v televízii Markíza
Zbor už druhý rok za sebou dostal ponuku vystúpiť v rámci programu Štedrý deň s Markízou.
 
Benefičný vianočný koncert
Zbor pripravil podstatne obnovený vianočný program, v ktorom odznelo 9 nových skladieb, najmä 6 nových sakrálnych skladieb a 3 vianočné. Ideu vianočného koncertu zbor spojil s ochotou pomáhať a celý koncert sa niesol pod hlavičkou Benefičný vianočný koncert, ktorého výťažok bol venovaný Onkologickému oddeleniu FNsP v Trnave.
 
Sústredenia
Ako bolo naplánované, zbor absolvoval 2 sústredenia – na jar v Kučišdorfskej doline a na jeseň v Trenčianskych Tepliciach. V roku 2005 bude snahou nájsť vhodnejšie a perspektívnejšie zariadenia na sústredenie.

Záverečný koncert festivalu Trnavské organové dni 2004
Zbor prijal ponuku od organizátorov festivalu TOD 2004 na záverečný koncert. Predviedol na ňom omšu „Messe sollennele“ pre miešaný zbor a 2 organy. Dirigoval B. Kostka a na organoch hrali D. di Fiore a Z. Záhradníková.

Rozhovor s dirigentom Braňom Kostkom a organistom Davidom Di Fiore:

  

 

Záverečný koncert festivalu Trnavské organové dni 2004 bude patriť viacerým kompozíciám, ktorých autorom je francúzsky skladateľ Louis Vierne. Spomedzi nich vyniká skladba Messe Solenelle pre zbor a dva organy, realizovaná pod vedením slovenského dirigenta Branislava Kostku. Renomovaný americký organista David di Fiore hrá v skladbe na dominujúcom koncertantnom organe.

 

Louis Vierne sa raz vyslovil, že jeho jediným cieľom je vyvolať v poslucháčovi emócie. Je to aj Vašim cieľom?


David di Fiore: Prvoradým. Messe Solenelle je veľkolepá kompozícia, plná emócií a pre mňa je absolútne dôležité ich u poslucháča podnietiť.

Branislav Kostka: Je to alfa a omega hudby. Ani jedna nota, ani jeden takt by nemali byť odspievané a odohrané bez emocionálneho zainteresovania, ktoré následne ovplyvní poslucháča.

 

Často sa hovorí, že Vierne vo svojom živote hľadal pokoj. Inšpiruje Vás to?

 

BK: Myslím, že Vierne sa snažil dosiahnuť pokoj harmóniou – skladba samotná končí emocionálne silnou časťou „dona nobis pacem“ – daruj nám pokoj - ktorá  vyjadruje jeho túžbu po pokoji.

DdF: Autorov život bol plný utrpenia - stratil blízkych, skoro oslepol, zranenie nohy mu dlho neumožňovalo hrať na organe a toto všetko sa prejavilo aj v jeho tvorbe. Jeho túžba po pokoji je zreteľná a silno inšpirujúca.

 

Do akej miery sa snažíte o autentickosť interpretácie?

 

DdF: Pri organe v trnavskom Chráme sv. Mikuláša je do značnej miery možné správnym výberom registrov priblížiť sa k zvuku francúzskeho organu. Pre mňa je však podstatnejšia krása zvuku ako jeho autentickosť.

BK: V snahe naplniť zámer autora a zároveň priblížiť dielo súčasnému poslucháčovi vnímam istý rozpor. Pozerám sa na dielo očami súčasného človeka, ktorý vníma hudbu inak, ako tomu bolo pred storočím. Túto dilemu riešim tým, že k notovému zápisu – k akejsi konštrukcii autora - pridávam svoje emocionálne vypointovanie.

 

Nakoľko dokážete byť spokojní s interpretáciou diela?

 

BK: Viem to vyjadriť v troch aspektoch. Som vždy rád, keď ja ako dirigent pomôžem hudobnému telesu podať optimálny výkon v súlade s dielom. S tým súvisí druhý aspekt – či sú spokojní moji partneri v interpretácii. Ak je spokojné aj obecenstvo, viem, že sme vytvorili jedinečnú komunikáciu, že energia, ktorú pociťujem, sa dostala k poslucháčom. K tomu potrebuje muzikant veľa hudobnej múdrosti, k jej dosiahnutiu chcem celý život smerovať.

DdF: Ako umelec nie som nikdy spokojný, niekedy bývam výsledkom potešený. Vždy možno na svojom výkone niečo zlepšiť, preto som rád umelcom. Zlepšovanie svojho umenia sa nikdy nekončí, trvá to celý život.

 

Ako vnímate vážnu hudbu v spoločnosti? Je pre ľudí dostatočne atraktívna?

 

DdF: Vážna hudba tvorí korene našej kultúry, dejovú líniu, ktorú nemožno prerušiť. Trúfam si povedať, že práve organ má omnoho viac možností ako iné sólové nástroje, všetky zvuky, ktoré ním možno vytvoriť, sú krásne a rozmanité. Úlohou interpretov organovej hudby je ponúknuť poslucháčom atraktívny repertoár, ktorý ich nadchne a inšpiruje.

BK: V tejto oblasti mi u nás chýba všeobecná podpora klasickej hudby a isté koncepčné vedenie. Hudba je predsa určité uvedomenie si zmyslu historickej existencie človeka. Cez klasickú hudbu môžeme komunikovať s dobou, ktorá tu už nie je, môžeme lepšie chápať, čo sa dialo pred nami. Hudba má vzácnu silu prepájať storočia. Udržiava tak reťazec, na ktorý po nás nadviažu iní.

DdF: Konkrétna tvorba L. Vierneho je veľmi pútavá aj pre svoje pozadie. Vierne bol organistom v Chráme Notre-Dame v Paríži, kde dlhé roky hral, komponoval a nakoniec aj zomrel. Počas svojho posledného, rozlúčkového recitálu v roku 1937 skolaboval priamo za klaviatúrou organu a chrámom sa chvíľu niesol súzvuk náhodných tónov. Jeho smrť bola veľmi symbolická, keďže Vierne zasvätil organu celý svoj život.

 

Silný príbeh. Napriek tomu, nie je pre Vás trochu desivý?

 

DdF: Vonkoncom nie. Často na to myslím, hovoriac si: ako lepšie by som mohol privítať smrť... 


 
Nahrávka CD a koncert Večer s TIRNAVIOU spojený s uvedením nového CD

Koncertom v trnavskom Divadle Jána Palárika predstavil v sobotu 30.10.2004 miešaný spevácky zbor TIRNAVIA svoju profilovú CD nahrávku s názvom „Slovenská zborová tvorba 20. storočia – Výber“. Po druhýkrát v mesiaci október sa tak po záverečnom koncerte podujatia Trnavské organové dni 2004 zbor predstavil priaznivcom zborového spevu so svojim koncertným programom. Týmto podujatím s názvom „Večer s Tirnaviou“ by chceli speváci pod vedením zbormajstra Andreja Rapanta položiť tradíciu výročného koncertu v rámci bohatej hudobnej jesene mesta Trnava.

   Program koncertu bol previazaný so skladbami z nového albumu, ktorý Tirnavia nahrávala na jar tohto roku. V prvom bloku sa zbor predstavil dvoma skladbami výnimočného skladateľa Ivana Hrušovského, autora, ktorého moderné kompozície sú presiaknuté silnou sakrálnou charizmou.

Interpretácia jeho skladby Žalm 23 na latinský text „Pán je môj pastier, nič mi nechýba“ spolu s efektnou miniatúrou Rytmus bola slávnostným a dôstojným otvorením programu. V druhom bloku repertoáru zbor ponúkol divácky obľúbené úpravy ľudových piesní. Citlivá, pomalá Hrušovského skladba Keď ja pójďem bola doplnená emocionálne bohatými skladbami Verbunk Ota Ferenczyho a Hrušovského úpravou Išeu Macek. Na záver bloku zbor predviedol dynamickú kompozíciu Petra Cóna Išol mili orac, kde sa nápevy ľudovej piesne striedajú so zborovými perkusiami.

   Hudobný hosť, belgický zbor CANTANDO pod vedením Luca Anthonisa, predelil koncert svojím vystúpením na dve polovice. Prvoradým cieľom tohoto zboru je popri intonačnej čistote a výrazovej pestrosti dosiahnuť homogénny, hlasovo vyrovnaný zvuk zboru. Svoje ambície potvrdili speváci veľmi kultivovaným výkonom, ktorý bol inšpirujúcim aj pre zbor Tirnavia.

   Po vystúpení hudobného hosťa nastal čas pre uvedenie CD albumu do povedomia poslucháčov. Pre tento účel boli pozvaní vzácni hostia. Primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák - človek, ktorý významne podporuje kultúrny život v meste. Ďalším z hostí bol hudobný skladateľ Ilja Zeljenka, ktorého skladba Bagately sa nachádza na novom CD Tirnavie. Posledným hosťom bol Branislav Kostka, významný dirigent, ktorý so zborom naštudoval projekt Solemn Mass od Louisa Vierna. Tento triumvirát zaželal nahrávke úspešnú cestu k poslucháčom a veľa šťastia zboru pri ďalších aktivitách.


  


Koncert uzavrel zbor Tirnavia fínskou ľudovou skladbou Säkkijärven polkka v úprave Pavla Procházku a kompozíciou Mosesa Hogena Battle of Jericho. Za príjemný večer je treba poďakovať moderátorovi Rastislavovi Žitnému, pozvaným hosťom, zúčastneným divákom a bývalým členom zboru, ktorých podporu Tirnavia stále cíti. Verme, že Tirnavia bude mať ešte mnoho príležitostí ponúknuť svojim poslucháčom príťažlivosť vokálnej tvorby a spomínaný CD album bude v šírení tohoto odkazu úspešný.     

Festivaly, súťaže
Zbor sa prihlásil na súťaž IFAS (International Festival of Choral Singing) 2004 v Pardubiciach. Zbor získal 2. miesto v zlatom pásme v kategórii miešaných zborov, čo mu zaručilo účasť v kategórii Grand Prix. Zbor získal víťazstvo – 1. miesto v zlatom pásme v kategórii folklór. V súťaži o Grand Prix skončil zbor tesne druhý za zborom z Gliwíc.

Správy z IFAS 2004:

 

Diplom za 1. miesto v Zlatom pásme - kategória Folklór (124kb) Diplom za 2. miesto v Zlatom pásme - kategória Miešané zbory (128kb)

Záverečný protokol IFAS 2004(*.doc)

Pýtame sa dirigenta a zbormajstra zboru Tirnavia Andreja Rapanta:

Ako by si zhodnotil výkony zboru Tirnavia na súťaži IFAS 2004 v Pardubiciach?


Výkon zboru treba vnímať vždy v súvislosti so všetkými okolnosťami, ktoré ho ovplyvňujú. Nie sú to len kondícia a kvalita zboru, ale aj veľa ďalších psychologických faktorov. Cítil som, že speváci si uvedomovali svoju zodpovednosť, ale na druhej strane to bol práve súťažný element, ktorý ich dokázal vybičovať k maximálnemu výkonu. Vtedy sa prejavilo to, koľko mal zbor natrénované, ako má jednotlivé skladby zažité, ako sa vysporiadal s akustikou súťažnej sály. Z tohoto hľadiska hodnotím výkon zboru TIRNAVIA ako vynikajúci.

Taký, na ktorom sa dá do budúcnosti stavať.


Čo znamenajú pardubické výsledky pre Tirnaviu?


Výsledky, ale aj hodnotenia porotcov a ďalších účastníkov súťaže sú potvrdením toho, že zbor je na správnej ceste. Celý festival je zároveň ďalšou skúsenosťou, ktorá odhalila to,  čo je dobré,  ale zároveň aj to, čo sa dá ešte do budúcnosti zlepšiť.


Čomu sa bude Tirnavia venovať v budúcnosti?


Program Tirnavie by mal byť v budúcnosti čo najpestrejší – plánujemesamostatné koncerty zboru, účasť na súťažiach a festivaloch, realizovanie nahrávok CD, uvedenie rôznych vokálno - inštrumentálnych diel.

V druhej polovici tohoto roku nás konkrétne čaká vydanie samostatného CD s tvorbou slovenských skladateľov 20.storočia. Ďalej to bude záverečný koncert Trnavských organových dní - uvedenie Slávnostnej omše pre štvorhlasný zbor a 2 organy od L. Vierna (dir. Branislav Kostka, organ David Di Fiore, Zuzana Zahrádniková}. Novou ideou, na ktorej realizácii pracujeme, je zaviesť tradíciu výročného koncertu zboru. Naopak, už dlhodobo zavedenou tradíciou je koncert vianočný.

Na budúci rok máme v pláne účasť na niektorej významnej európskej zborovej súťaži a uvedenie zaujímavého vokálno - inštrumentálneho diela.

Článok z novín TH Extra, 2.8.2004 (v časti Názory / v tlači)

Článok o IFAS 2004 od predsedu poroty Jiřího Kolářa, predsedu poroty, publikovaný na serveri www.zbor.sk.

5.7.2004

Po triumfe v kategórii A1 zmiešaných zborov (zlaté pásmo + finančná 2. cena pri neudelení prvej) Tirnavia s prehľadom vyhrala aj kategóriu B folklór, opäť v zlatom pásme a s 1. cenou! Je to obrovský úspech, zvíťazili sme v oboch kategóriách, v ktorých sme súťažili, čo sa nepodarilo žiadnemu inému zboru.

IFAS 2004, Pardubice (187kb)

Hlavnú cenu festivalu Grand Prix IFAS 2004 získal poľský zbor z Gliwíc v hlasovaní o jediný hlas osemčlennej poroty. Napriek tomu dopadlo súťažné vystúpenie nad očakávanie dobre.

IFAS 2004, Pardubice (341kb)

Už čoskoro si budete môcť prečítať podrobnejšiu reportáž z festivalu.

Vďaka všetkým za podporu!!!

4. 7. 2004, 00:25:

Priatelia,
s radosťou Vám oznamujeme, že Tirnavia vyhrala kategóriu A 1 medzinárodného festivalu IFAS 2004 v Pardubiciach v zlatom pásme!!!!!! Postupujeme do Grand Prix a sme v hre o absolútneho  víťaza súťaže!!!!
Zajtra ráno o 9.30 sa postavíme na súťažné pódium a urobíme všetko pre úspech , po ktorom všetci tak túžime.
Držte nám všetci palce, budeme potrebovať Vašu podporu!
S láskou
Filip a celá Tirnavia


Info o festivale nájdete na https://ifas.upce.cz/

Plagát festivalu (pdf)Vystúpenie na Slávnostnom zhromaždení NR SR pri príležitosti vstupu SR do EÚ
30.4.2004 zbor vystúpil v Bratislave pred NR SR, všetkými najvyššími ústavnými činiteľmi SR a mnohými hosťami a politikami zo zahraničia.


2003


Vystúpenie v televízii Markíza
Zbor bol pozvaný vystúpiť v rámci programu Štedrý deň s Markízou.

Vianočný koncert v Trnave
Zbor obnovil spoluprácu s Trnavským komorným orchestrom, na koncerte odznel výber z diela Mesiáš od G.F. Händla.

Vianočné a novoročné koncerty 
Tirnavia predstavila vianočný program aj v okolí Trnavy vo Voderadoch a Boleráze.

Galakoncert pri príležitosti 15. výročia založenia zboru
Zbor uviedol „nový“ koncert s názvom „Večer s Tirnaviou“, na ktorom oslávil 15 rokov od svojho založenia. Na koncerte sa zúčastnilo viacero významných hostí zo spoločenskej i hudobnej oblasti. Túto tradíciu bude zbor rozvíjať aj naďalej, t.j. vždy na jeseň zorganizuje svoj reprezentačný koncert.

Peugeot – kladenie základného kameňa
Tirnavia vystúpila na slávnostnom akte kladenia základného kameňa budúcej fabriky spoločnosti Peugeot Citroen, kde zaspievala skladbu „Aká si mi krásna“.

Choral festival Montreux 2003
Vzhľadom na podmienky – len 6 týždňov na prípravu s novým dirigentom, zbor obstál dôstojne – získal 4. miesto z 13 súťažiacich. Zájazd sa vydaril – dôležité bolo zjednotiť kolektív po zmenách, ktoré v zbore nastali. Okrem súťaže Tirnavia odspievala aj nesúťažný koncert v meste Le Noirmont.

Koncert Synagóga
Prípravný koncert na súťaž v Montreux v apríli 2003, kde zbor prvýkrát verejne vystúpil so svojím novým dirigentom Andrejom Rapantom.