Najbližšie pripravované koncerty:


15.4.2018 Trnava, Veľkonočný koncert

10.6.2018 Trnava, Trnavská hudobná jar

20.-24.6.2018 účasť na festivale Alta Pusteria v Taliansku
https://www.festivalpusteria.org/en/

3.11.2018 Trnava, Večer s Tirnaviou,
30. výročie zboru