ČO PRE TEBA ZNAMENÁ TIRNAVIA?

Momentálne veľmi veľa......................veľkú zodpovednosť a veľkú výzvu. A.R.

Jedine spoločnou prácou a tým, že ťaháme všetci za jeden povraz sa vieme dopracovať k tomu, aby sme vytvárali nové hodnoty.

Tirnavia je aj kopec skvelých ľudí.

Je to dvojitý prínos, myslím, pre každého, kto do Tirnavie chodí.

Rastieme umelecky a rastieme ľudsky.

To sú dve veľké devízy. Ale ľudská rovina je rozhodujúca. Verím, že všetci máme spoločné dva ciele: aby sme sa spolu cítili dobre a aby sme ľuďom, ktorí nás budú počúvať vedeli priniesť radosť, úsmev na tvári a hlboký duchovný zážitok. A.R.

Tirnaviu odporúčajú 4 z 5 zborových spevákov na svete.

Tirnavia je ako vianočná Coca-Cola, vždy je to o niečo viac ako normálne. Keby nebolo Tirnavie, tak by som asi chodila skôr spávať, mala viac času pre seba, na školu... ale kde by som bola bez Tirnavie, bez priateľov, bez Coca-Coly? G. M.

Tirnaviu odporúčajú 4 z 5 ušno-nosno-krčno-neuro-uro-gyneko... lekárov.

Tirnavia, to sú ľudia. Ľudia kráčajúci rôznymi cestami života. Ľudia majúci svoje záľuby, svojich priateľov, svoju prácu, svoj svet. Ale jedna záľuba je vo všetkých nás rovnaká. Spev. A preto sa naše svety pretínajú a tento prienik sa nazýva vo svetovej literatúre (a možno aj na Mesiaci o tom počuli, a možno že aj na roku) jednoducho - TIRNAVIA. Táto množina je však dynamická. Fyzický pohyb badáme ako prichádzajú noví členovia, prípadne odchádzajú tí nenoví. Duchovný pohyb spočíva v rozvoji osobností ľudí patriacich do množiny TIRNAVIA. Ale sme predsa ľudia. Každý máme svoje názory, svoje pocity, každý z nás má predsa dušu. Niekedy plnú, niekedy možno prázdnu. (Ale keď už fučí, tak aspoň harmonicky.) No a to je všetko. Tak si prečítajte, čo si my myslíme o sebe. JA