Spievať v Tirnavii pre mňa znamená návrat smädného k prameňu. Je úžasné patriť k ľuďom, ktorých spája láska k zborovému spevu a hudbe. Je úžasné stretať sa s priateľmi, postaviť sa po mnohých hodinách prípravy na javisko, nechať znieť v piesni svoju dušu, a potom si uchytiť jednu notu potlesku a úspechu. Mám rada ten zvláštny pocit; zhasnú svetlá a akoby na zlomok času zamrel svet, keď ruky zdvihne dirigent. Tirnavia má to šťastie, že ju celých desať rokov vedie obdivuhodný človek, vynikajúci dirigent Dr. Gabriel Kalapoš. Precízne gestá, muzikantská istota, priateľské srdce a pochopenie z neho robia výnimočného zbormajstra. M. K.

Tirnavia = Gabo + My

Nechápem, kto mu dal prezývku "zlatý" Gabo, podľa mňa žiadny kov nie je ako Gabo.

Všetkých vás ľúbim.

"Priateľstvo je svojim spôsobom veľmi dobrá vec", povedal Charles Dickens. Myslím, že toto tvrdenie potrebuje maličkú opravu. Podľa mňa je priateľstvo tým najlepším, čo môže človeka stretnúť. Kto má priateľov, má všetko. Ja mám všetko - vďaka Tirnavii. Našla som v nej mnoho dobrých a "kvalitných" ľudí. Je pre mňa sebarealizáciou, relaxom i zábavou. Keď som pred tromi rokmi prišla do Tirnavie, mala som malú dušičku a veľké obavy. Dnes je pre mňa tento zbor takmer druhou rodinou, kam vždy rada prídem, pretože viem, že tu nájdem priateľov, medzi ktorými mám miesto. Ďakujem Ti, Tirnavia. J. K.

Je to super zbor, je to super banda, všetko je tu super. (sme 95 oktánoví)

Láska k umeniu a šľachetné srdce. To sú poliere, na ktorých je postavená TIRNAVIA. Za 10 rokov činnosti sú už dostatočne pevné, schopné odolávať vetrom i búrkam života. Daj Boh, aby i naďalej naberali na svojej sile a spevom napĺňali a zjemňovali svet. I. M.