Vážené dámy a páni,

ak je Vaša spoločnosť jednou z mnohých, ktoré usporadúvajú pre svojich zamestnancov plesy, výročné stretnutia, rôzne firemné akcie a podobne, ako umelecké teleso sa na Vás obraciame s ponukou na vystúpenie v rámci kultúrneho programu, ktorý býva súčasťou takýchto akcií.

Repertoár, ktorý Vám ponúkame, obsahuje:

    a) slovenské ľudové piesne,
    b) úpravy známych piesní a černošské spirituály,
    c) skladby baroka, renesancie  a romantizmu,
    d) hudba 20. storočia,

    e) vianočné koledy.

Cena za vystúpenie závisí od jeho dĺžky a náročnosti, takže sa stanoví dohodou. Pripočítavajú sa aj náklady na dopravu (osobnými autami, príp. autobusom).

V prípade Vášho záujmu o vystúpenie speváckeho zboru Tirnavia na niektorej z Vašich akcií budeme radi, ak sa budeme môcť stretnúť osobne.

Kontakty:

Mgr. Beáta Šimorová, predsedníčka - 0915 739 432

e-mail: tirnavia@tirnavia.com